Mladí výzkumníci chtějí změnit fungování veřejné správy pomocí chytřejšího využívání dat

Nadprodukce informací v digitálním světě, zbytečně se opakující procesy, bariéry v komunikaci. To jsou problémy, se kterými se potýkají veřejné i soukromé instituce bojující v dnešním prostředí digitalizace a informačních technologií. Problémy, které mají ekonomický i společenský dopad na dané organizace a které brzdí jejich skutečný rozvoj.

Pomoci s těmito překážkami se rozhodla skupina výzkumníků a právníků ze spolku Open Content, kteří mají na kontě přípravu několika národních strategií, či projekty spojené s implementací evropské legislativy pro jednotný digitální trh. Se svým projektem Re-use System Management se přihlásili do grantové soutěže ÉTA, kterou vypsala Technologická agentura ČR.

„V dnešní době se často skloňuje téma cirkulární ekonomiky, která je zaměřena na šetrné využívání zdrojů pomocí opakovaného užití nebo využívání odpadů jako základní suroviny. Málokdo si však uvědomuje, že obdobné principy by měly platit i pro digitální prostředí“ říká výzkumnice a právnička Lucie Smolka, která má zkušenosti jak z advokacie, tak i z akademického prostředí, a která je vedoucí celého projektu.

Projekt bude realizován ve spolupráci a s přímým zapojením organizací, které by zamýšlené výsledky projektu chtěly využívat v praxi. Hlavním aplikačním garantem projektu je Svaz měst a obcí ČR, který má za úkol zajistit šíření výsledků a otestování navržených řešení v rámci veřejné správy. Partnerem pro firemní sektor je Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje. Mezi další partnery patří organizace Otevřená města, z. s. zaměřená na rozvoj digitalizace a transparentnosti samospráv v ČR a SMARTOLOGIA, z.s. zaměřená na moderní rozvoj měst a chytrých řešení. Tyto partnery doplňují svými znalostmi individuální mezinárodní experti z Nizozemí, Maďarska a České republiky.

Správné využití již vytvořených dat a intelektuálních zdrojů je klíčem pro vstup veřejné správy do 21. století. Ať už se bavíme o re-use dat, o re-use duševního vlastnictví či o celkovém re-use řízení lidských a intelektuálních zdrojů. Jedná se o významný nástroj, jak ušetřit vstupy a rovněž zhodnotit data či znalosti organizace způsobem, který původce třeba i nezamýšlel“ dodává Smolka, která se podílela i na adaptaci veřejných licencí Creative Commons do českého právního prostředí.

Cílem projektu je překonat legislativní, společenské a ekonomické bariéry, které znemožňují veřejné správě, podnikům a neziskovým organizacím sdílet a dále užívat výstupy realizovaných projektů a nabyté znalosti. Přestože z pohledu nezúčastněného diváka mohou být zmiňované bariéry obtížně představitelné, a opakované použití výsledků projektů a know-how by mělo být automatické, bohužel tomu tak není. Jednotlivé obce proto dnes např. nechávají vytvářet software, který ale už jiná obec ve vedlejším okrese používá, nebo zadávají vytváření obdobných vyhlášek. Aplikace Re-use System Managementu proto cílí na šetření financí, lidských zdrojů a zejména plýtvání efektivním časem a potenciálem jednotlivce, čímž umožní zlepšení fungování konkrétních organizací.

Výstupy samotného projektu jsou ambiciózní. Jiří Marek ze spolku Open Content k tomu dodává: „V rámci projektu vznikne několik klíčových nástrojů. Počínaje metodikou celého systému, až po webovou aplikaci, tzv. “kalkulačku”, která na základě jednoduchých otázek a údajů poukáže na to, jak si daná organizace stojí v rámci připravenosti na aplikaci Re-use System Managementu ve svém řízení a jakým způsobem svoji úroveň zlepšit. Tato kalkulačka má za cíl často abstraktní pojmy jako “GDPR”, “otevřená data” nebo “re-use” vysvětlit na praktických příkladech a poskytnout dané organizaci určité “vodítko”, jak si stojí ve srovnání s ostatními a jak svou pozici zlepšit.” Inovativní přístup k práci s daty v rámci veřejné správy přitom členové Open Content využili i při první vlně koronavirové pandemie, kdy vytvořili aplikaci Otevřené právo, která za podnikatele na základě porovnání jejich odpovědí s platnými vládními opatřeními vyhodnocovala, na co mají nárok.

V Brně dne 4. ledna 2021

Kontakt pro média: Jiří Marek, místopředseda pro vnější vztahy, Open Content, z.s., +420 602 570 184, jirka@opencontent.cz

Napsat komentář