Napsali o nás: Deloitte Legal v rámci příprav na World IP day

Deloitte Legal každoročně oslavuje společně s ostatními fanoušky duševního vlastnictví Světový den duševního vlastnictví. Letos k oslavám přistoupili formou seriálu článků z různých oblastí, které s naším tématem souvisí.

Jeden z článků (Sharing is Caring: veřejné licence jako evoluce autorského práva) je věnovaný veřejným licencím a také oblíbené licenční rodině Creative Commons. V rámci informací o Creative Commons v ČR jsme se dostali na mušku autorů i my – lépe bychom to sami nenapsali :).

Výstřižek z odkazovaného článku Deloitte Legal

Za zmínku děkujeme!

Spustili jsme aplikaci Otevřené právo

Parta advokátů pod naší záštitou aktuálně rozjíždí projekt Otevřené právo. V současné době se jedná o online aplikaci, která pomáhá podnikatelům (firmám a OSVČ) v tom, aby se vyznali v nárocích na státní pomoc v době pandemie. Zároveň aplikace obsahuje modul pro řešení otázky „Kdy mohu otevřít provozovnu?“, což je další položka, která pálí podnikatele v současné době.

Jedná se o legaltech projekt, za který stojí zejména advokáti Josef Bátrla a Martin Loučka a programátor Martin Pilát, ale i další dobrovolníci, kteří ve volném čase pomohli a dali dohromady výsledný produkt a zaslouží velký dík. Aby se Otevřené právo dostalo do podvědomí lidí si vzal dále na starosti Jirka Marek z Open Content, a i díky němu má web hned od začátku velký ohlas a aplikace již nyní pomáhá stovkám podnikatelů denně. Podrobněji o celém projektu píší Josef a Martin na svém blogu.

Rozhodně budeme rádi za zpětnou vazbu a šíření, děkujeme!

Creative Commons – First Chapter Meeting

Jeden z pilířů činnosti našeho spolku spočívá v šíření osvěty v oblasti veřejných licencí Creative Commons. Naše předsedkyně Lucie Straková v rámci organizace Creative Commons působí jako Legal Lead pro Českou republiku. Po období příprav se nám podařilo posunout naše snažení opět o něco dále a vytváříme oficiální českou větev Creative Commons, takzvanou Czech Chapter.

Oznamujeme, že 19. února 2020 v 19:00 v brněnské Scale se proto uskuteční naše první společné jednání (First Chapter Meeting), na základě kterého pak budeme schopni vše dotáhnout do zdárného konce.

Program našeho jednání naleznete zde: https://docs.google.com/document/d/1doWLKmroXN53O3tEo5O86AkpquNMHc8874kB2x_heic/edit?usp=sharing

Rádi vás uvidíme. Pokud zvažujete svoji účast, napište nám e-mail.

Byli jsme na OpenAlt 2019

Dne 3. 11. 2019 Martin Loučka přednášel na konferenci OpenAlt 2019 příspěvek s názvem Creative Commons 4.0 konečně v češtině – změny, výhody a nevýhody.

Cílem příspěvku bylo jednak informovat o změnách, které CC 4.0 přinášejí oproti předchozí verzi, jednak sloužit jako obecný úvod do problematiky Creative Commons pro autory i uživatele, kteří hledají optimální cestu jak licencovat autorská díla, která vytvářejí či hodlají užívat ve svých projektech, to vše se zohledněním výhod i rizik spojených s využitím cesty Creative Commons v českém právním prostředí.

Děkujeme organizátorům za přípravu akce!

Prezentace ke stažení [PDF].

Angažujeme se v rámci implementace směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu!

Ve dnech 11.-13. října se bude Lucie Straková účastnit Copyright Implementation Bootcampu ve Varšavě, který pořádá organizace Wikimedia a polské Centrum Cyfrowe.

Cílem bootcampu je hlubší diskuze o možných dopadech Směrnice na užívání autorských děl na Internetu a koordinace iniciativ organizací, které sledují podobné zájmy. O výstupech z jednání budeme informovat!

Seminář IVIG 2019 o copyrightu a plagiátorství pro knihovníky

Dne 4. září 2019 pořádala Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách AKVŠ ČR v Praze na ČZU seminář IVIG 2019 o copyrightu a plagiátorství pro knihovníky.

Jedním z probíraných témat byly také veřejné licence Creative Commons a jejich praktické užití v knihovnické praxi, o kterých přednášela Anna Drgová z našeho spolku Open Content. Díky účasti zástupců univerzity z Kentu a Londýna byly diskutovány také mezinárodní přesahy v oblasti copyrightu.

Letní škola WIKI skript v Dobronicích 2019 (11. července 2019)

I v létě se se účastníme zajímavých akcí. Rádi jsme proto přijali pozvání na Letní školu WIKI skript, pořádanou 1. lékařskou fakultou v Praze.

Lucie Straková se ujala workshopu, který tvůrcům Wikiskript přiblížil možnosti a možná úskalí při užívání veřejných licencí Creative Commons při tvorbě vzdělávacích materiálů. V průběhu workshopu se rozproudila živá diskuze, podnícená zajímavými a věcnými dotazy účastníků.

Těšíme se na další spolupráci!

Přednáška pro JIC – Ochrana duševního vlastnictví v souvislosti s 3D prototypováním

Náš člen Martin Loučka dnes přednášel na dedikované akci pořádané Jihomoravským inovačním centrem na téma Ochrana duševního vlastnictví v souvislosti s 3D prototypováním.

Poměrně krkolomně znějící nadpis v sobě zahrnoval vysvětlení ochrany dle autorského zákona (autorské právo a databáze), úvod do průmyslových práv jako jsou ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory. Martin představil i nároky z práv k duševnímu vlastnictví a zaměřil se na vybrané licenční modely. Posluchači měli možnost podívat se na komentované praktické příklady a závěrem se opět rozjela velmi zajímavá diskuse, která celou přednášku protáhla na více než 2 hodiny (a bez přestávky! 🤨).

Přikládáme původní abstrakt:

Přednáška a následná diskuse se zaměří na problematiku 3D tisku zejména s ohledem na možnou existenci práv třetích osob k autorským dílům, průmyslovým vzorům a patentům. Z pohledu makera budou adresovány otázky na co si dát pozor při tvorbě 3D modelů, jejich tisku a dalším užívání, ale i jak naopak chránit svá práva k originálním výtvorům. Pozornost bude věnována i online platformám typu Thingiverse a licenčním politikám (Open Hardware License a další) – ať již z pohledu nabyvatele licence, či jejího poskytovatele.