Přednáška pro JIC – Ochrana duševního vlastnictví v souvislosti s 3D prototypováním

Náš člen Martin Loučka dnes přednášel na dedikované akci pořádané Jihomoravským inovačním centrem na téma Ochrana duševního vlastnictví v souvislosti s 3D prototypováním.

Poměrně krkolomně znějící nadpis v sobě zahrnoval vysvětlení ochrany dle autorského zákona (autorské právo a databáze), úvod do průmyslových práv jako jsou ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory. Martin představil i nároky z práv k duševnímu vlastnictví a zaměřil se na vybrané licenční modely. Posluchači měli možnost podívat se na komentované praktické příklady a závěrem se opět rozjela velmi zajímavá diskuse, která celou přednášku protáhla na více než 2 hodiny (a bez přestávky! 🤨).

Přikládáme původní abstrakt:

Přednáška a následná diskuse se zaměří na problematiku 3D tisku zejména s ohledem na možnou existenci práv třetích osob k autorským dílům, průmyslovým vzorům a patentům. Z pohledu makera budou adresovány otázky na co si dát pozor při tvorbě 3D modelů, jejich tisku a dalším užívání, ale i jak naopak chránit svá práva k originálním výtvorům. Pozornost bude věnována i online platformám typu Thingiverse a licenčním politikám (Open Hardware License a další) – ať již z pohledu nabyvatele licence, či jejího poskytovatele.

48 komentářů u „Přednáška pro JIC – Ochrana duševního vlastnictví v souvislosti s 3D prototypováním

Napsat komentář