Open Source Driving the European Digital Decade

Open Source Driving the European Digital Decade

Příští týden v pátek 16.9. se uskuteční v Brně na FI MU expertní konference, kterou jsem pomáhal vymýšlet a na které jsme v Otevřená města a Open Content dělali posledního půl roku pod záštitou předsednictví EU2022cz společně s Česko.Digital, Red Hat a Masarykova univerzita.

Do Brna se sjedou zástupci z různých členských států a přijede i odborná šéfka EU informatiky – Veronica Gaffey (generální ředitelka DG DIGT) a vystoupí i ministr pro místní rozvoj a místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Cílem konference je nastartovat diskusi o vzniku tzv. Českého národního OSPO (Open Source Program Office), které by pomáhalo veřejné správě a akademickému sektoru s využitím technologií založených na otevřeném kódu (Open Source).

Pro mě osobně je akce určitým milníkem v tom, o co se snažíme s Lucie Smolka poslední 2 roky ve vedení Otevřená města i v dalších mých aktivitách a jsem velmi rád, že se něco takového podařilo dostat do BRNOmycity a že se na tom mohu podílet!

Držte nám prosím palce, ať to všechno dobře proběhne, moc díky všem, kteří pomohli tuto akci uvést v život (speciálně dík patří Dorka Volavkova, Anezka Anyska Muller a Ondřej Kedrigern Profant) a těším se, že tato akce nastartuje další pozitivní změnu v digitalizaci veřejné správy v ČR!

Celý program a registrace na online stream zde: https://openforumeurope.org/event/open-source-driving-the-european-digital-decade/

J. Marek

Informace o externí přednášce: Autorskoprávní aspekty Open Science

Dne 27.04.2021 se bude konat on-line přednáška pro odbornou veřejnost na téma Autorskoprávní aspekty Open Science. Jedná se o přednášku JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., v rámci habilitačního řízení v oboru Občanské právo. Vzhledem k zaměření přednášky a úzkému vztahu k veřejnému licencování se rozhodně jedná o zajímavou příležitost poslechnout si výklad a podiskutovat na aktuální téma.

Více informací včetně přístupových informací zde: https://fb.me/e/4HypyVzUa (není nutná registrace).

Byli jsme na OpenAlt 2019

Dne 3. 11. 2019 Martin Loučka přednášel na konferenci OpenAlt 2019 příspěvek s názvem Creative Commons 4.0 konečně v češtině – změny, výhody a nevýhody.

Cílem příspěvku bylo jednak informovat o změnách, které CC 4.0 přinášejí oproti předchozí verzi, jednak sloužit jako obecný úvod do problematiky Creative Commons pro autory i uživatele, kteří hledají optimální cestu jak licencovat autorská díla, která vytvářejí či hodlají užívat ve svých projektech, to vše se zohledněním výhod i rizik spojených s využitím cesty Creative Commons v českém právním prostředí.

Děkujeme organizátorům za přípravu akce!

Prezentace ke stažení [PDF].

Angažujeme se v rámci implementace směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu!

Ve dnech 11.-13. října se bude Lucie Straková účastnit Copyright Implementation Bootcampu ve Varšavě, který pořádá organizace Wikimedia a polské Centrum Cyfrowe.

Cílem bootcampu je hlubší diskuze o možných dopadech Směrnice na užívání autorských děl na Internetu a koordinace iniciativ organizací, které sledují podobné zájmy. O výstupech z jednání budeme informovat!

Seminář IVIG 2019 o copyrightu a plagiátorství pro knihovníky

Dne 4. září 2019 pořádala Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách AKVŠ ČR v Praze na ČZU seminář IVIG 2019 o copyrightu a plagiátorství pro knihovníky.

Jedním z probíraných témat byly také veřejné licence Creative Commons a jejich praktické užití v knihovnické praxi, o kterých přednášela Anna Drgová z našeho spolku Open Content. Díky účasti zástupců univerzity z Kentu a Londýna byly diskutovány také mezinárodní přesahy v oblasti copyrightu.

Letní škola WIKI skript v Dobronicích 2019 (11. července 2019)

I v létě se se účastníme zajímavých akcí. Rádi jsme proto přijali pozvání na Letní školu WIKI skript, pořádanou 1. lékařskou fakultou v Praze.

Lucie Straková se ujala workshopu, který tvůrcům Wikiskript přiblížil možnosti a možná úskalí při užívání veřejných licencí Creative Commons při tvorbě vzdělávacích materiálů. V průběhu workshopu se rozproudila živá diskuze, podnícená zajímavými a věcnými dotazy účastníků.

Těšíme se na další spolupráci!

Přednáška pro JIC – Ochrana duševního vlastnictví v souvislosti s 3D prototypováním

Náš člen Martin Loučka dnes přednášel na dedikované akci pořádané Jihomoravským inovačním centrem na téma Ochrana duševního vlastnictví v souvislosti s 3D prototypováním.

Poměrně krkolomně znějící nadpis v sobě zahrnoval vysvětlení ochrany dle autorského zákona (autorské právo a databáze), úvod do průmyslových práv jako jsou ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory. Martin představil i nároky z práv k duševnímu vlastnictví a zaměřil se na vybrané licenční modely. Posluchači měli možnost podívat se na komentované praktické příklady a závěrem se opět rozjela velmi zajímavá diskuse, která celou přednášku protáhla na více než 2 hodiny (a bez přestávky! 🤨).

Přikládáme původní abstrakt:

Přednáška a následná diskuse se zaměří na problematiku 3D tisku zejména s ohledem na možnou existenci práv třetích osob k autorským dílům, průmyslovým vzorům a patentům. Z pohledu makera budou adresovány otázky na co si dát pozor při tvorbě 3D modelů, jejich tisku a dalším užívání, ale i jak naopak chránit svá práva k originálním výtvorům. Pozornost bude věnována i online platformám typu Thingiverse a licenčním politikám (Open Hardware License a další) – ať již z pohledu nabyvatele licence, či jejího poskytovatele.